Szkoła Podstawowa w Kornatce

Szkoła Podstawowa w Kornatce imienia Św. Jadwigi Królowej Polski może pochwalić się ponad stuletnią tradycją. Swoją siedzibę ma budynku oddanym do użytku w 1988 roku. Uczniowie mają do dyspozycji 4 sale lekcyjne, pracownię językową, pracownię komputerową, 2 sale dla oddziału przedszkolnego, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, salę gimnastyczną oraz plac i wielofunkcyjne boiska sportowe.

Aktualnie do Szkoły uczęszcza ponad 100 uczniów (klasy I – VI), zaś opieką przedszkolną objętych jest 49 dzieci (dwa oddziały).

Dyrektorem Szkoły od 1 września 2014 r. jest pani mgr Katarzyna Dyrcz. W placówce pracuje 18 nauczycieli, którzy posiadają pełne kalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Szkoła współpracuje na wielu płaszczyznach z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska m.in: Parafia, pobliskie szkoły, Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatce, Klub Sportowy „Rokita”, Miejski Ośrodek Kultury w Dobczycach, Stowarzyszenie ,,Gościniec”, Stowarzyszenie „Kornatka Wespół”, Policja.

Tradycją Szkoły są akcje charytatywne, imprezy artystyczne i sportowe oraz inne imprezy organizowane wspólnie przez młodzież, nauczycieli i partnerów środowiska lokalnego. W Szkole działają liczne koła przedmiotowe i zainteresowań. Szkoła włącza się bardzo aktywnie w imprezy organizowane na terenie wsi np. Jasełka, uroczystości patriotyczne i kościelne. Posiada wymierne sukcesy w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, głównie na poziomie gminy i powiatu.