Stowarzyszenie S-K Gościniec

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gościniec” powstało  z inicjatywy grupy teatralnej działającej od 2003r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce. W 2007r. podjęto decyzję o usamodzielnieniu się grupy i przekształceniu jej w stowarzyszenie, które będzie skupiać ludzi chętnych do pracy i zainteresowanych muzyką ludową i śpiewem. Stowarzyszenie zarejestrowano 10 czerwca 2008r.   Celem Stowarzyszenia jest:

– popularyzacja wartości kultury we wszystkich jej przejawach
– Kształtowanie autentyczności odbioru tradycji ludowej
– budzenie i pogłębianie zainteresowania: muzyką, tańcem, śpiewem, haftem oraz innymi aktywnymi przejawami działalności społeczno-kulturalnej.
– upowszechnianie w środowisku zwyczajów i tradycji ludowych.

Stowarzyszenie kultywuje tradycje teatru amatorskiego działającego w Kornatce od połowy ubiegłego stulecia .Wystawiono wiele sztuk i biesiad. I tak:

– I 2004r „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla
– I 2008r „Biesiada z kolędą”(opowieść o kolędowaniu w naszej okolicy)
– XII 2008r „Gdzie anioł nie może tam dzieci pośle”
– I 2010r „Z capem przez Polskę”(przedstawienie kolęd z różnych regionów polski)
– X 2011r „Swaty”
– I 2013r „Anielska Biesiada z kolędą”

Każdego roku członkowie Stowarzyszenia biorą udział w gminnych Dożynkach oraz w Dożynkach Parafialnych.

Godne uwagi jest to ,że członkowie Stowarzyszenia sami wykonują wszystkie dekoracje, kostiumy dla potrzeb przygotowywanych przez siebie przedstawień. Wykonana została składana  scena, i mechanizm dla kurtyny. Stowarzyszenie dysponuję też, malowaną dekoracją, stanowiącą tło dla dekoracji na scenie.

Wszystkie działania Stowarzyszenia skoncentrowane są wokół szeroko pojętej dbałości o zachowanie tradycji i kultury.