SIL KORNATKA WESPÓŁ

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – Kornatka Wespół jest nowo powstałą organizacją społeczną działającą w Kornatce. Stowarzyszenie powstało pod koniec 2014 roku. Organizacja ta zrzesza ludzi, którzy wykazują się chęcią poświęcenia własnego wolnego czasu na rzecz integrowania, rozwijania i promowania Kornatki jako miejscowości oraz lokalnej społeczności. Stowarzyszenie  nie jest ukierunkowane na jedną konkretną działalność, ale jest otwarte na wszelkiego rodzaju inicjatywy, projekty oraz przedsięwzięcia dla dobra wspólnego Kornatki.