Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatce

Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatce została założona w 1951r. Skład osobowy stanowią:

– członkowie czynni- 45 osób (6 druhen i 39 druhów),
– członkowie MDP – 18 osób (10 chłopców i 8 dziewczyn),
– członkowie honorowi i dożywotni – 17 osób,
– członkowie wspierający 6 osób,

W 1997r. Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Systematycznie, w miarę możliwości  finansowych, doposażamy Jednostkę w sprzęt i umundurowanie. Mamy się czym pochwalić.  Ostatnim naszym nabytkiem jest, od wielu lat wymarzony ,średni samochód Mercedes- Benz Atego 1330. Strażacy z naszej Jednostki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Bierzemy udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym jak i powiatowym.

Oprócz działań bojowych nasi strażacy znajdują czas na inną aktywność. I tak:

– stawiamy szopę bożonarodzeniową,
– chodzimy po kolędzie,
– jeździmy z objazdem majowym,
– bierzemy udział w Dożynkach Gminnych i Parafialnych,
– chodzimy z naszym kalendarzem,
– uczestniczymy w różnych uroczystościach kościelnych i imprezach,
– uczestniczymy w uroczystościach pogrzebowych druhów z Jednostki i innych,
– należymy do Strażackiego Klubu Honorowych Dawców Krwi,
– wykonujemy drobne prace remontowe i porządkowe w i wokół Strażnicy