Jak to się zaczęło?

W kwietniu 2015r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Sołeckiej i Sołtysa. Po zapoznaniu się ze statutem sołectwa ,podjęto dyskusję na temat funkcjonowania naszej wsi. Przedstawiono tzw. plusy i minusy. Wszyscy zgodzili się z faktem, że najbardziej niekorzystnym wpływem na to, co dzieje się w Kornatce, jest podział społeczności spowodowany rozległym, dużym obszarem terytorialnym naszego sołectwa. Odległość przysiółków skutkuje brakiem dobrego przekazu informacji i słabą integracją społeczeństwa. Za dobre strony w naszej wiosce uznano funkcjonowanie na wysokim poziomie Szkoły Podstawowej, Parafii z przykościelnymi organizacjami, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowego Klubu Sportowego Rokita, Stowarzyszeń Gościniec oraz Wespół-Kornatka, jak również licznych lokalnych firm. Pamiętano również o otoczeniu, atrakcyjnych walorach widokowych , zasobach lasów ,kulturze i tradycji naszej małej ojczyzny. Reasumując, podjęto decyzję o konieczności znalezienia środków finansowych na promocję Kornatki i umożliwienie łatwego dostępu do lokalnych informacji. Jako grupa nieformalna wraz ze Stowarzyszeniem Gościniec, Rada Sołecka wystąpiła z wnioskiem o dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2015”. Uzyskane środki w ramach projektu „e-korn@tka” miałyby być przeznaczone na budowę strony internetowej Kornatki oraz zorganizowanie darmowego kursu z podstawowej obsługi komputera dla dorosłych. Końcem maja Rada otrzymała dofinansowanie, podpisano umowę dotacji i… do roboty! Kolejne spotkania dotyczyły podziału obowiązków, zbieraniu materiałów, zdjęć, odbywały się spotkania z informatykami i grafikiem. W czerwcu zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji działającymi na terenie Kornatki. Przedstawiony został projekt, jego etapy, plan działania i terminy realizacji. Spotkanie było poświęcone tematowi budowania strony internetowej i utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że stworzenie takiej strony jest dobrym pomysłem na promocję Kornatki. To będzie promocja na skalę globalną!

WITAMY WSZYSTKICH NA OFICJALNEJ STRONIE WSI KORNATKA!